Wyszukiwanie

Konto bankowe parafii pw. Świętej Trójcy w Supraślu

Nr rachunku bankowego parafii:  

49 8060 0004 0680 3085 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Oddział w Supraślu

Parafia pw. Świętej Trójcy w Supraślu, prócz działalności duszpasterskiej, efektywnie angażuje się m.in. w troskę o ratowanie niszczejących zabytków, a także w animowanie działalności charytatywnej i społecznej. Dzięki jej staraniom w ostatnich latach dokonano m.in.
konserwacji trzech XIX-wiecznych obrazów („Święta Trójca”, „Ukrzyżowanie” i „Św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus"),
- konserwajcji czterech drewnianych rzeźb z XVII w.,
- wykonano badania konserwatorskie i przygotowano dokumentację dla przyszłej renowacji drewnianej kaplicy cmentarnej,
- dokonano odnowy ogrodzenia okalającego kościół,
- wykonano instalację alarmową przeciwpożarową i antywłamaniową w kościele,
przeprowadzono dwa etapy prac przy odnowieniu okazałego nagrobnego pomnika prababci twórców harcerstwa w Polsce – Pani Ludwiki Zachert, a także nagrobków ks. Adama Pisanki, ks. Kajetana Rupejko oraz rodziny Alt.
 
Kontynuowany jest także kapitalny remont Domu Parafialnego, który służy nie tylko jako siedziba administracyjna parafii, ale również jako miejsce spotkań młodzieży, dzieci, osób dorosłych i seniorów.
W ubiegłym roku rozpoczoł się także remont naszej zabytkowej świątyni.
 
Każdy z nas może wspomóc konynuowanie tych inicjatyw m.in. poprzez wpłatę dowolnej kwoty na podane niżej konto Parafii:
         Bank Spółdzielczy w Białymstoku - Oddział w Supraślu
Nr rachunku: 49 8060 0004 0680 3085 2000 0010
 
Pamiętajmy, iż istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (w myśl Art. 55 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r. z późn. zm). Odliczenie 6% dochodu będzie możliwe, jeżeli darowizna została dokonana w danym roku podatkowym w formie wpłaty na rachunek bankowy z zaznaczeniem  „Darowizna  na  cele  kultu  religijnego”.
Za każdą formę wsparcia inicjatyw podjętych przez naszą wspólnotę parafialną z całego serca wszystkim dziękuję.
- ks. Andrzej Chutkowski
Proboszcz

Dzisiaj jest

środa,
29 listopada 2023

(333. dzień roku)

Święta

Środa, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2052