Wyszukiwanie

Historia i terytorium parafii

 

RYS  HISTORYCZNY:

 

Choć dzieje miasta Supraśl liczą ponad 500 lat i od początku ściśle związane były bogatą historią chrześcijan na tych ziemiach, to Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Supraślu utworzona została dopiero w 1906 r. Wcześniej świątynia nasza była kaplicą, a później kościołem filialnym białostockiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP.  Początki supraskiego kościoła związane są z jednej strony z dynamicznym rozwojem miasta i powstawaniem tu kolejnych fabryk sukna, z drugiej zaś - z dokonaną w 1839 r. przez władze carskie kasatą Unii Brzeskiej. Na mocy tego dekretu greckokatolicki Klasztor Zakonu Bazylianów w Supraślu, w którym przez ponad sto lat odbywały się nabożeństwa w obrządku unickim i katolickim, władze carskie przekazały Cerkwi prawosławnej. Na skutek tego supraska ludność katolicka pozbawiona miejsca sprawowania kultu Bożego. Posługa duszpasterska sprawowana była więc w domach prywatnych przez księży z Białegostoku i Wasilkowa. Przedłużający się taki stan skłonił miejscową i nowo przybyłą ludność do ubiegania się u władz carskich o pozwolenie na wybudowanie kościoła. Po długich zabiegach - dzięki wparciu niemieckich katolików - w roku 1849 Supraśl otrzymał pozwolenie na wystawienie świątyni katolickiej. Wybudowano ją w latach 1861-63 na planie prostokąta jako kościół jednonawowy pod wezwaniem Świętej Trójcy. Kościół ten pięć lat czekał na możliwość odprawiania w nim nabożeństw. Władze carskie w ramach represji związanych z wybuchem powstania styczniowego nie zgadzały się na sprawowanie w nim kultu Bożego, a nawet zamierzały odebrać go wiernym. Jedynie osobiste zaangażowanie niemieckiego fabrykanta Alfonsa Alta i jego interwencja u gubernatora carskiego oraz przedstawicieli rządów Austrii i Prus w Patersburgu, powstrzymały władze przed realizacja tych zamierzeń. Nie zgodziły się one jednak na objęcie parafii przez polskiego księdza i sprawowanie nabożeństw w języku polskim. Pierwszym więc duszpasterzem rodzącej się parafii był przybyły z niemieckiej Bawarii – ks. Gustaw Bayen. Nie piastował on tej godności długo, gdyż za obronę prześladowanych unitów został aresztowany i wydalony z Supraśla. Kolejnymi duszpasterzami supraskiego kościoła byli już jednak Polacy. Supraska świątynia najpierw w wykazach figurowała jako kaplica, a od 1868 r. jako filia parafii Białystok. Ponieważ władze carskie nie pozwalały na utworzenie tu parafii, filia w Supraślu praktycznie była ośrodkiem parafialnym, choć pełne prawa parafii uzyskał dopiero w 1906 r. W 1902 r. kościół rozbudowano dodając także wieżę.  

Supraska parafia pw. Świętej Trójcy dekretem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, ówczesnego Metropolity Białostockiego z dnia 1 lipca 2005 r. została podzielona i utworzono z niej części odrębną parafię pw. NMP Królowej Polski w Supraślu. Obecnie w skład naszej parafii należy połowa mieszkańców Supraśla i wierni mieszkający w Zasadach, Kołodnie, Cieliczance, Nowosiółkach i Leśniczówce Krasny Las.

 

Kaplice na terenie parafii: Kaplica cmentarna pw. Wszystkich Świętych, drewniana z 2 poł. XIX w.

 

Cmentarz grzebalny:

2 km od kościoła parafialnego, pow. 0,8 ha. Działka o pow. 0,52 ha - dar Gminy Supraśl na cmentarz grzebalny.

 

 

TERYTORIUM  PARAFII:

 

Do parafii pw. Świętej Trójcy należą wierni mieszkający w Supraślu przy:

  - ul. 3 Maja,

  - ul. 11 Listopada,

  - Aleja Niepodległości,

  - ul. Butkiewicza i Ulmana,

  - ul. Cieliczańska,

  - ul. Klonowa,

  - ul. Kościelna,

  - ul. Krasny Las,

  - ul. Modrzewiowa,

  - ul. Nowy Świat,

  - ul. Osiedle  Robotnicze,

  - ul. Piaskowa,

  - ul. J. Piłsudskiego (na odcinku od początku do ul. 3 Maja i ul. Kościelnej),

  - Plac T. Kościuszki,

  - ul. Posterunkowa, Sławińskiego,

  - ul.  J. Słowackiego,

  - ul. Szkolna,

  - ul. Świerkowa,

  - ul. Topolowa,

  - ul. Zielona,

  - ul. Żwirki i Wigury,

a także wierni  zamieszkujący  w  następujących  miejscowościach: 

  Cieliczanka,

  Kołodno, 

  Krasny Las,

  Nowosiółki

  i Zasady.

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 lutego 2020

(48. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8122