Wyszukiwanie

Regulamin  Zabytkowego  Cmentarza  Parafialnego  w  Supraślu

W celu umożliwienia oddania należnego szacunku zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza, w myśl przepisów Prawa Kanonicznego i obowiązującej sejmowej „Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych”, wszyscy przebywający na cmentarzu i korzystających z cmentarza zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu:

1.   Cmentarz parafialny w Supraślu czynny jest każdego dnia od godz. 7.00 do zmroku.

2.  Właścicielem tzw. „starego cmentarza” jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Trójcy w Supraślu, zaś Administratorem Cmentarza – Proboszcz tejże Parafii.

3. Cmentarz - decyzją nr WKZ-5340/4/98 z dnia 8.09.1998 r. - został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego, podlega szczegółowym przepisom określonym przez MKiDN.

4.  Wszelkie formalności dotyczące funkcjonowania tej części cmentarza oraz uruchomienie prac na jego terenie należy ustalić w kancelarii parafialnej, mieszczącej się w budynku plebani w Supraślu, ul. J.Piłsudskiego 9,  (tel.  085 71 83 205  lub  tel. kom.  0 602 478 561).

5.  W celu utrzymania cmentarza pobierane są opłaty. Opłaty dotyczą:

-      rezerwacji miejsc pochówku;

-      zezwolenia na wybudowanie pomnika;

-      wykupienia na 20 lat miejsca grzebalnego;

-      pochowania na cmentarzu;

-      przedłużenia opłat na następne 20 lat;

-      wjazdu na teren cmentarza.
Opłaty te pobierane są w kancelarii parafialnej. Obowiązujący cennik znajduje się w kancelarii parafialnej.

6.    Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga dokumentu: „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” z Urzędu Stanu Cywilnego lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.

7.    Usługę wykopania grobu wykonuje grabarz wyznaczony przez Proboszcza, zaś zasypania - rodzina lub pracownicy wybranej przez nią firmy pogrzebowej.

8.   Firma wykonująca usługę pogrzebowa lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i okolic cmentarza w należytym stanie.

9.    Grób ziemny nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.   

10. Zgodnie z art. 7 ust. 2 sejmowej „Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych”, w przypadku nie przedłużenia opłat na następne 20 lat, grób może kwalifikować się do likwidacji. Likwidacja będzie wówczas poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej.

11.  Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi (zgodnie z art. 10 ust. 1 sejmowej „Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych”) oraz prokuratury lub sądu i za zgodą właściwego inspektora sanitarnego w okresie od 16 października do 15 kwietnia w godzinach rannych.

12. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

-      zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

-      pozostawiania dzieci do lat siedmiu bez opieki;

-      picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym oraz palenia papierosów;

-      jazdy rowerem po terenie cmentarza;

-      wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym (kontener);

-      wprowadzania zwierząt.

13. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu oraz zieleni w obrębie miejsca zarezerwowanego, odpowiada rodzina zmarłego. Nieczystości – tj. zwiędłe kwiaty, znicze itp. należy składać w wyznaczonym do tego kontenerze.

14.  Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy:

-      prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej

-      ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy

-      wjazdu pojazdem mechanicznym

-      sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania

-      umieszczania reklam

15.  Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownego zezwolenia oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy.

16. Parafia pw. Świętej Trójcy nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktu wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.

17.  W przypadku naruszenia regulaminu Administrator Cmentarza ma prawo w myśl sejmowej „Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych” do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.Dzisiaj jest

czwartek,
30 listopada 2023

(334. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Andrzeja, apostoła

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6901