Wyszukiwanie

CARITAS

Historia Caritas w Polsce

Początków CARITAS należy szukać w charytatywnej misji Kościoła Katolickiego w postaci szpitali i przytułków. Gromadziły one chorych, niezdolnych do pracy oraz osoby szukające chwilowo schronienia.

Kolejny etap w kształtowaniu się CARITAS przypada na XIX wiek, Był to okres odżywania aktywności społecznej Pierwsze próby ujednolicenia i scentralizowania działalności dobroczynnej Kościoła podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Ogólnokrajowa CARITAS została powołana w roku 1929. Koordynował on działalność CARITAS diecezjalnych powstających sukcesywnie w latach trzydziestych. CARITAS diecezjalna obejmowała wszystkie podmioty kościelne działające na polu charytatywnym na terenie diecezji.

Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej gwałtowny rozwój. W roku 1950 na mocy dekretu władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności CARITAS. Instytucja została zlikwidowana, a jej majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas.

W latach osiemdziesiątych dużą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Ważnym etapem w rozwoju działalności społecznej Kościoła było powołanie Instrukcją Episkopatu w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Od roku 1989 stopniowo zaczynają powstawać CARITAS w poszczególnych diecezjach.

Caritas Polska została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa 10 października 1990 roku jako krajowy organ koordynujący działalność CARITAS diecezjalnych.


Supraski Oddział Caritas powołany został w latach 80-tych ubiegłego wieku i od początku swej działalności efektywnie włączał się w troskę o najuboższych.

Obecnie opieką otoczonych jest ponad 80 rodzin. W ramach troski o potrzebujących od ;lat zbierane są przed kościołem ofiary do puszek, z których fundowane są obiady w szkołach dla dzieci najbiedniejszych. Co roku Supraski Oddział Caritas przygotowuje paczki spożywcze rodzinom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W okresie bożonarodzeniowym Caritas parafialna współorganizuje też wypoczynek wakacyjny dla dzieci będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej i rodzinnej, po części opłacając ich wyjazd z funduszy zebranych przed kościołem, zdobytych od sponsorów lub na loterii fantowej aranżowanej w tym celu.

Obecnie Supraski Oddział Caritas czynny jest w każdy czwartek w godz. 15.00-16.30 (budynek dawnej plabanii).

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4640