Wyszukiwanie

CARITAS

Historia Caritas w Polsce

Początków CARITAS należy szukać w charytatywnej misji Kościoła Katolickiego w postaci szpitali i przytułków. Gromadziły one chorych, niezdolnych do pracy oraz osoby szukające chwilowo schronienia.

Kolejny etap w kształtowaniu się CARITAS przypada na XIX wiek, Był to okres odżywania aktywności społecznej Pierwsze próby ujednolicenia i scentralizowania działalności dobroczynnej Kościoła podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Ogólnokrajowa CARITAS została powołana w roku 1929. Koordynował on działalność CARITAS diecezjalnych powstających sukcesywnie w latach trzydziestych. CARITAS diecezjalna obejmowała wszystkie podmioty kościelne działające na polu charytatywnym na terenie diecezji.

Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej gwałtowny rozwój. W roku 1950 na mocy dekretu władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności CARITAS. Instytucja została zlikwidowana, a jej majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas.

W latach osiemdziesiątych dużą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Ważnym etapem w rozwoju działalności społecznej Kościoła było powołanie Instrukcją Episkopatu w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Od roku 1989 stopniowo zaczynają powstawać CARITAS w poszczególnych diecezjach.

Caritas Polska została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa 10 października 1990 roku jako krajowy organ koordynujący działalność CARITAS diecezjalnych.


Supraski Oddział Caritas powołany został w latach 80-tych ubiegłego wieku i od początku swej działalności efektywnie włączał się w troskę o najuboższych.

Obecnie opieką otoczonych jest ponad 80 rodzin. W ramach troski o potrzebujących od ;lat zbierane są przed kościołem ofiary do puszek, z których fundowane są obiady w szkołach dla dzieci najbiedniejszych. Co roku Supraski Oddział Caritas przygotowuje paczki spożywcze rodzinom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W okresie bożonarodzeniowym Caritas parafialna współorganizuje też wypoczynek wakacyjny dla dzieci będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej i rodzinnej, po części opłacając ich wyjazd z funduszy zebranych przed kościołem, zdobytych od sponsorów lub na loterii fantowej aranżowanej w tym celu.

Obecnie Supraski Oddział Caritas czynny jest w każdy czwartek w godz. 15.00-16.30 (budynek dawnej plabanii).

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 lutego 2020

(48. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3373