Wyszukiwanie

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa


Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstały, aby w Polsce królował Chrystus poprzez Intronizację Jego Najświętszego Serca w naszych sercach, rodzinach, parafiach, diecezjach i w całej naszej Ojczyźnie. Pierwsza wspólnota w Polsce powstała w Krakowie 1995 r. Do wspólnoty należą osoby różnego wieku.

Członkowie wspólnoty:

-  starają się żyć w łasce uświęcającej i często korzystają z sakramentów świętych;

-  modlą się codziennie, a raz w tygodniu podejmują modlitwę wspólnotową adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie wynagradzając Jego Boskiemu Sercu za grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu;

- dokonują osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznają go swoim Królem;

- uczestniczą w Mszy św. w dni powszednie przynajmniej 1. w tygodniu i ofiarowują ją w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w intencji Intronizacji w parafii;

- uczestniczą w rekolekcjach i czuwaniach organizowanych na szczeblu diecezji i ogólnopolskim;

- są apostołami Dzieła Intronizacji, sami korzystają z odpowiedniej lektury i ją rozprowadzają;

- świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinie i środowisku;

-  pomagają przez modlitwę przygotować świeckich do dokonania Aktu Intronizacji w parafii;

- biorą udział w sympozjach organizowanych przez wspólnoty;

- uczestniczą w rekolekcjach tematycznych dla członków wspólnot;

 

Intronizacja oznacza, że dokonując tego aktu, każdy z nas osobiście uznaje Pana Jezusa swoim Królem, swoim Panem i Władcą.

Tym samym zobowiążę się:

- oddawać Panu Jezusowi Bożą cześć jako drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej.

- ściśle wypełniać 10 Przykazań Bożych zapisanychw sumieniu każdego człowieka jako Boże Prawo.

Jednoznaczne wypełnianie Dekalogu przez każdego z nas jest nie tylko niezbędnym warunkiem przywrócenia ładu we współczesnym świecie, ale i warunkiem zbawienia w wieczności. Ludzie odrzucający Boga wprowadzają w miejsce Prawa Bożego swoje własne prawdy, za każdym razem inne, zależne od doraźnej potrzeby. Te doraźne ludzkie prawdy, z gruntu fałszywe, w konsekwencji zlewają się w powszechne, obezwładniające nas kłamstwo, a kłamstwo jak naucza Ksiądz Arcybiskup Majdański, stoi u początku każdej zbrodni.  

Wybitnym przykładem zbrodni wyrosłej z kłamstwa jest Rewolucja Francuska. Wzniecona przez garstkę liberałów głoszących hasła wolności, równości i braterstwa, rozpętała bestialskie ludobójstwo.

W tym okresie siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, w Klasztorze Wizytek, objawiał się Pan Jezus z żądaniem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przez króla Francji wraz z rodziną dworem i Episkopatem. Z wypełnieniem tych żądań wiązała się obietnica, że Pan Jezus będzie strzegł Francji i jej ludu, a wszystkich wrogów Francji złoży u jej stóp. Niestety król Francuski nie spełnił żądań Pana Jezusa.

W pierwszej połowie XX wieku Pan Jezus ponownie wystąpił z żądaniem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem w Polsce. W Krakowie, pielęgniarce Rozalii Celakównie w wielokrotnych objawieniach Pan Jezus mówił : „Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów to zginie. ... Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości: inaczej ... nie ostoi się. ... Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Sercu Jezusowemu przez Intronizację, które go uznają swym Królem i Panem...

Pan Jezus zażądał aby Intronizacja była dokonana przez polskie władze wspólnie z Episkopatem, po uprzednim osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu narodu polskiego, czyli po osobistej Intronizacji w duszy każdego człowieka.

 

 W naszej parafii wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zawiązała się 2007 r. Jej inicjatorką jest pani Jadwiga Załęska. Wspólnota ta w naszej świątyni modli się przed Najświętszym Sakramentem w każdą sobotę nieparzystego miesiąca od 8.00 do 9.00 (w miesiące parzyste – w kościele pw. NMP Królowej Polski w Supraślu).

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników Najświętszego Serca Jezusowego na wspólną modlitwę.

Celem wspólnoty jest, aby cała rodziny, parafia i nasza diecezja oddała się pod władzę Chrystusa Króla, aby Chrystus mógł królować i aby wszyscy ludzie uznali Jego Królewską Godność.

Dzisiaj jest

czwartek,
30 listopada 2023

(334. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Andrzeja, apostoła

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5000