Wyszukiwanie

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa


Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstały, aby w Polsce królował Chrystus poprzez Intronizację Jego Najświętszego Serca w naszych sercach, rodzinach, parafiach, diecezjach i w całej naszej Ojczyźnie. Pierwsza wspólnota w Polsce powstała w Krakowie 1995 r. Do wspólnoty należą osoby różnego wieku.

Członkowie wspólnoty:

-  starają się żyć w łasce uświęcającej i często korzystają z sakramentów świętych;

-  modlą się codziennie, a raz w tygodniu podejmują modlitwę wspólnotową adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie wynagradzając Jego Boskiemu Sercu za grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu;

- dokonują osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznają go swoim Królem;

- uczestniczą w Mszy św. w dni powszednie przynajmniej 1. w tygodniu i ofiarowują ją w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w intencji Intronizacji w parafii;

- uczestniczą w rekolekcjach i czuwaniach organizowanych na szczeblu diecezji i ogólnopolskim;

- są apostołami Dzieła Intronizacji, sami korzystają z odpowiedniej lektury i ją rozprowadzają;

- świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinie i środowisku;

-  pomagają przez modlitwę przygotować świeckich do dokonania Aktu Intronizacji w parafii;

- biorą udział w sympozjach organizowanych przez wspólnoty;

- uczestniczą w rekolekcjach tematycznych dla członków wspólnot;

 

Intronizacja oznacza, że dokonując tego aktu, każdy z nas osobiście uznaje Pana Jezusa swoim Królem, swoim Panem i Władcą.

Tym samym zobowiążę się:

- oddawać Panu Jezusowi Bożą cześć jako drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej.

- ściśle wypełniać 10 Przykazań Bożych zapisanychw sumieniu każdego człowieka jako Boże Prawo.

Jednoznaczne wypełnianie Dekalogu przez każdego z nas jest nie tylko niezbędnym warunkiem przywrócenia ładu we współczesnym świecie, ale i warunkiem zbawienia w wieczności. Ludzie odrzucający Boga wprowadzają w miejsce Prawa Bożego swoje własne prawdy, za każdym razem inne, zależne od doraźnej potrzeby. Te doraźne ludzkie prawdy, z gruntu fałszywe, w konsekwencji zlewają się w powszechne, obezwładniające nas kłamstwo, a kłamstwo jak naucza Ksiądz Arcybiskup Majdański, stoi u początku każdej zbrodni.  

Wybitnym przykładem zbrodni wyrosłej z kłamstwa jest Rewolucja Francuska. Wzniecona przez garstkę liberałów głoszących hasła wolności, równości i braterstwa, rozpętała bestialskie ludobójstwo.

W tym okresie siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, w Klasztorze Wizytek, objawiał się Pan Jezus z żądaniem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przez króla Francji wraz z rodziną dworem i Episkopatem. Z wypełnieniem tych żądań wiązała się obietnica, że Pan Jezus będzie strzegł Francji i jej ludu, a wszystkich wrogów Francji złoży u jej stóp. Niestety król Francuski nie spełnił żądań Pana Jezusa.

W pierwszej połowie XX wieku Pan Jezus ponownie wystąpił z żądaniem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem w Polsce. W Krakowie, pielęgniarce Rozalii Celakównie w wielokrotnych objawieniach Pan Jezus mówił : „Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów to zginie. ... Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości: inaczej ... nie ostoi się. ... Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Sercu Jezusowemu przez Intronizację, które go uznają swym Królem i Panem...

Pan Jezus zażądał aby Intronizacja była dokonana przez polskie władze wspólnie z Episkopatem, po uprzednim osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu narodu polskiego, czyli po osobistej Intronizacji w duszy każdego człowieka.

 

 W naszej parafii wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zawiązała się 2007 r. Jej inicjatorką jest pani Jadwiga Załęska. Wspólnota ta w naszej świątyni modli się przed Najświętszym Sakramentem w każdą sobotę nieparzystego miesiąca od 8.00 do 9.00 (w miesiące parzyste – w kościele pw. NMP Królowej Polski w Supraślu).

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników Najświętszego Serca Jezusowego na wspólną modlitwę.

Celem wspólnoty jest, aby cała rodziny, parafia i nasza diecezja oddała się pod władzę Chrystusa Króla, aby Chrystus mógł królować i aby wszyscy ludzie uznali Jego Królewską Godność.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 lutego 2020

(48. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3711