Wyszukiwanie

Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w Supraślu

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Supraślu informuje, iż w związku z realizacją projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w Supraślu” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zostanie wykonany remont i docieplenie budynku, zakupione wyposażenie do adaptacji kotłowni gazowej, wymiana instalacji  centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji oraz zainstalowane zostaną kolektory słoneczne. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 118 390,30 PLN, z czego koszty kwalifikowane stanowi kwota 1 118 390,30 PLN.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 559 195,14 PLN, tj. 50% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

„Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w Supraślu”

 

Remont budynku, wyposażenie i adaptacja kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji  centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych zrealizowano z wykorzystaniem dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Beneficjent Parafia Rzymskokatolicka

pw. Świętej Trójcy w Supraślu

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Urząd Marszałkowski Wojewódzka Podlaskiego – Instytucja Zarządzającą RPOWP

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 lutego 2020

(48. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2864