Wyszukiwanie

Artykuły, galerie fotografii i listy plików

AKT POŚWIĘCENIA ROSJI I UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie! W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie, a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą. Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2,3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. Ty, Ziemio nieba, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością. Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19,26). W ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA ROSJI I UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie! W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie, a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą. Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2,3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. Ty, Ziemio nieba, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością. Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19,26). W ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 13,44kW wraz z doziemną instalacją elektryczną oraz roboty budowlane obejmujące montaż pomp ciepła typu powietrze-powietrze wraz z ich zasilaniem, wewnątrz wieży i na poddaszu kościoła pw. Świętej Trójcy w Supraślu.

Tegoroczna szopka bożonarodzeniowa w kościele pw. Świętej Trójcy w Supraślu przyciągała wiele osób swoim ogromem i pięknem, a równocześnie zadziwiała oryginalnością. Najważniejszym miejscem stał się bowiem konfesjonał, w którym umieszczony został żłobek z figurą małego Jezusa i postaciami Maryi i Józefa.Także nad żłóbkiem - na ambonie uwypuklony został krzyż. Wszystko to miało symbolizować prawdę, iż Bóg jest miłością, która najpełniej ukazana jest w przebaczeniu i miłosierdziu. Dziś Bóg na nowo rodzi się w sercu człowieka w sakramencie pokuty (stąd konfesjonał) i przez głoszone słowo Boże(stąd ambona). Przyjście na świat Jezusa miało na celu odkupienie każdego z nas, dokonane przez dobrowolnie przyjętą okrutną śmierć (stąd uwypuklenie krzyża, górującego nad żłóbkiem).

Powoli, choć systematycznie posuwają się prace remontowe Domu Parafialnego. Obecnie dotyczą one m.in. klatki schodowej, refektarza, holu, dalszych pomieszczeń na spotkania grup działających przy parafii.

W środę – 10 lipca organizowana została przez naszą parafię autokarowa wycieczka, w ramach kolejnego etapu poznawania parafii Białostocczyzny.Tym razem wybraliśmy się się do Krynek i Szudziałowa oraz Kopnej Góry i Poczopka.

Zabytkowy mur okalający kościół pw. Świętej Trójcy w Supraślu został wpisany do rejestru zabytków Podlasia dnia 8 września 1998 r. - decyzją nr WKZ-5340/4/98. W zbliżającym się 2012 r. pragniemy jako parafia rozpocząć renowację tego muru. Jego obecny zły stan wymaga gruntownych i szybkich napraw.

Wiele jest Szlaków Papieskich. Celem naszej pielgrzymki było nawiedzenie miejsc najbardziej związanych z osobą Karola Wojtyły. Wyruszyliśmy 13 maja 2011, w 30 rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II, w uroczystość Matki Bożej Fatimskiej. W piątek dotarliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim i Sanktuarium Jasnogórskiego w Częstochowie. W sobotę rano wyruszyliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, nawiedzając po drodze Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. W niedzielę rano wyruszyliśmy do Łagiewnik. Około południa w strugach deszczu zwiedzaliśmy krakowską katedrę biskupią, budynek przy ul. Franciszkańskiej 3 oraz Stare Miasto w Krakowie. Około godziny 21:30 szczęśliwie wróciliśmy do Supraśla.... Wszystkie zdjęcia z pielgrzymki zamieszczone są na stronie: https://picasaweb.google.com/ewa.klimaszewska/PielgrzymkaSladamiJanaPawAII1315052011#

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Roku Pańskiego 2011, dnia 1 maja, młodzież Supraśla zgromadzona w budynku Domu Parafialnego przy ul. J.Piłsudskiego 9, reaktywowała Parafialny Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Supraślu (KSM). Inicjatywa ta jest odpowiedzią duszpasterzy i Młodych na przeżywaną w dniu dzisiejszym Uroczystość Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i jego wezwania skierowanego do młodzieży: „Musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, gdy inni od Was wymagać nie będą”. Parafialny Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Supraślu reaktywowano w obecności: Ks. Marcina Kuczyńskiego – asystenta kościelnego KSM Archidiecezji Białostockiej, Wojciecha Wilczewskiego – prezesa KSM Archidiecezji Białostockiej, Ks. Andrzeja Chutkowskiego – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Supraślu, Ks. Mariusza Borysa – wikariusza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Supraślu oraz 19. młodych osób tworzących grono założycielskie.

We wtorek - 3 maja - podczas młodzieżowego nabożeństwa majowego odprawianego o godz. 19.30 modlitwą otoczeni zostali wszyscy tegoroczni maturzyści. Na zakończenie udzielone zostało specjalne błogosławieństwo i Ks. Proboszcz - jak co roku - poświęcił "pióra maturalnych", które zostały rozdane wszystkim maturzystom.

Ty mu zaufałeś, a On Cię prowadzi. Widzisz Go wszędzie i tak już zawsze będzie…

Uroczystość 3 maja obchodzona w Supraślu.

Żałobna Msza św. za spokój duszy śp. Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego

Słowo Życia na styczeń 20101

Słowo Życia na grudzień 20091

Słowo Życia na listopad 20091

Supraśl - Święta Woda (12 września 2009 r.)

Supraski Dzień Leśnika we wspomnienie św. Franciszka - 4 października 2009 r.

W piątek – 25 września 2009 r. o godz. 11.30 - w 70 rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich do Supraśla, w naszym kościele zostało odsłonięte i poświęcone przez duchownych trzech wyznań Epitafium, upamiętniające Supraślan poległych podczas II wojny światowej. Program uroczystości obejmował także Apel Poległych, Mszę św. w intencji pomordowanych oraz okolicznościowy koncert Chóru Podlaskiej Opery i Filharmonii.

Słowo Życia na październik 20091

Słowo Życia na wrzesień 20091

Słowo Życia na sierpień 20091

Słowo Życia na lipiec 20091

Słowo Życia na czerwiec 20091

Słowo Życia na maj 20091

Słowo Życia na kwiecień 20091

Słowo życia na czerwiec 2007

Słowo życia na sierpień 2006

Słowo życia na lipiec 2006

Słowo życia na czerwiec 2006

Słowo życia na maj 2006

List pasterski Episkopatu Polski na III Niedzielę Wielkanocną 2006 roku, przed pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski

Słowo życia na kwiecień 2006

Słowo życia na marzec 2006

Słowo życia na kwiecień 2007

Słowo życia na luty 2006

Słowo życia na styczeń 2006

Słowo życia na lipiec 2007

Słowo Życia na marzec 20091

Słowo Życia na luty 20091

Słowo Życia na styczeń 20091

Słowo Życia na grudzień 20081

Słowo Życia na listopad 20081

Słowo życia na listopad 2005

Słowo Życia na październik 20081

Słowo Życia na wrzesień 2008

Słowo Życia na sierpień 2008

Słowo Życia na lipiec 2008

Słowo Życia na czerwiec 2008

Słowo Życia na maj 2008

Słowo Życia na kwiecień 2008

Słowo Życia na marzec 2008

Słowo Życia na luty 2008

Słowo życia na styczeń 2008

Słowo życia na październik 2005

Słowo życia na sierpień 2005

Słowo życia na lipiec 2005

Słowo życia na czerwiec 2005

Słowo życia na wrzesień 2005

Słowo życia na grudzień 2007

Słowo życia na listopad 2007

Słowo życia na październik 2007

Słowo życia na sierpień 2007

Słowo życia na wrzesień 2007

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie z 25 czerwca 2007

Słowo życia na marzec 2007

- fragment Listu Episkopatu Polski o Emigracji

Kto może pełnić funkcję świadka bierzmowania? Jakie są zadania świadka bierzmowania?

Galeria zdjęć z naszą szopką.

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
30 listopada 2023

(334. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Andrzeja, apostoła

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1560064